Terminy realizacji świadczeń w 2024r.

miesiące świadczenia rodzinne
i z funduszu alimentacyjnego
zasiłki stałe
styczeń 25 -  czwartek 22 - poniedziałek
luty 23 - piątek 22 - czwartek
marzec 25 - poniedziałek 22 - piątek
kwecień 25 - czwartek 22 - poniedziałek
maj 24 - piątek 22 - środa
czerwiec 25 - wtorek 21 - piątek
lipiec  25 - czwartek 22 - poniedziałek
sierpień 23 -piątek 22 - czwartek
wrzesień 25 - środa 20 - piątek
październik 25 -piątek 22- wtorek
listopad 25 - poniedziałek 22 - piątek
grudzień 17 - wtorek 16 - poniedziałek