Terminy realizacji świadczeń w 2023r.

miesiące świadczenia rodzinne
i z funduszu alimentacyjnego
zasiłki stałe
styczeń 25 -  środa 20 - piątek
luty 24 - piątek 22 - środa
marzec 24 - piątek 22 - środa
kwecień 25 - wtorek 21 - piątek
maj 25 - czwartek 22 - poniedziałek
czerwiec 23 - piątek 22 - czwartek
lipiec 25 - wtorek 21 - piątek
sierpień 25 -piątek 22 - wtorek
wrzesień 25 - poniedziałek 22 - piątek
październik 25 -środa 20 - piątek
listopad 24 - piątek 22 - środa
grudzień 15 - piątek 14 - czwartek