Członkowie Zespółu Interdyscyplinarny d/s przeciwdziałania przemocy domowej

 

 • Monika Stolińska - GOPS Skarszewy
 • Agnieszka Węsak - GOPS Skarszewy
 • Krzysztof Knut - GOPS Skarszewy
 • Małgorzata Gdaniec - SP nr 1 Skarszewy
 • Tomasz Cwil - PP Skarszewy
 • Ewa Seroczyńska-Knut - ZSP Skarszewy
 • Alicja Baska - GOZ Skarszewy
 • Katarzyna Nowak - GKRPAiN
 • Monika Wierzba - PSONI Skarszewy
 • Agnieszka Cybulska - PSONI Skarszewy
 • Marek Czerwiński - kurator
 • Adrian Szyszka - kurator
 • Joanna Cyrzan-Pluta - kurator